СТРОИТЕЛЕН СПРАВОЧНИК THE PLAN

НАДЗОРНИ ФИРМИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


http://agrovodinvest.com

www.arcadia-eu.com оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, консултантски услуги, инвеститорски контрол, технически паспорти на строежи; гр. Стара Загора

www.arealpoint.eu - консултантски услуги, гр. София

www.arkaconsult.com

http://arnaudov-consult.bg - строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционни проекти в строителството, консултантска дейност и управление на инвестиционни проекти

www.arrow-bg.com строителен надзор и консултиране; гр. София

www.atexconsult.com - консултантска дейност

www.atomepr.com/main.php?act=content&rec=53

http://bae-ltd.com

http://best7-control.com оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, гр. София

http://bgiproject.com

http://bombovconsult.com строителен надзор и консултантски услуги, гр. Варна, гр. Девня

http://buildconsult.bg - строителен надзор, инвеститорски контрол и др.; гр. Русе

www.buildconsultandco.com надзор в проектирането и строителството, инвеститорски контрол, консултации, ценообразуване, проектиране; гр. Бургас

http://burgasinvest.com - инвеститорски контрол, строителен надзор, оценки, гр. Бургас

www.ceg.bg – Консултантска инженерна група;

www.daris.info – строителен надзор, консултантски услуги и др., гр. София

www.dedal-bg.org – гр. Бургас

www.devel.bg – гр. Варна

http://dialexbg.com – гр. Варна

www.dikril.com гр. София

http://ecocomers.com - гр. София

www.egis-bulgaria.com – строителен надзор, гр. София

www.eqecontrol.com - строителен надзор, инвеститорски контрол и др., гр. София

http://enarconsult.com – строителен надзор, оценка на съответствието и др.; гр. Хасково, гр. София, гр. Пловдив

www.erma-bg.com – гр. София

www.evrostandart.eu строителен надзор, управление на проекти, консултантски услуги в строителството; гр. Варна

www.etstiv.com - строителен надзор, консултантска дейност и др.; гр. Монтана

www.evtimov.bg - строителен надзор в проектирането и строителството, гр. Бургас

www.garant-d.eu/garant-d/supervision – гр. София

http://garant-invest.biz - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, гр. Кърджали

http://geodet-bg.com строителен надзор и оценки за съответствие на инвестиционни проекти, гр. Стара Загора

www.glosa.bgстроителен надзор и оценяване на съответствието на инв. проекти; гр. София

www.gradiaktconsult.com гр. София

http://gus-bg.com – гр. София, гр. Русе

www.icbproperties.com

www.ikarconsult.com – гр. София

http://impel-bg.com – гр. Монтана

http://inexconsult.com оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, инвеститорски контрол и др.; гр. Варна

www.ingcons.bg – гр. Варна

http://interstroy.net - строителен надзор, гр. Габрово

www.kakonsult04.com - строителен надзор, консултантски услуги, гр. София

www.kcm2000.bg/companies/stroiserviz/ - гр. Пловдив

http://kimtex-bg.com строителен надзор, оценки за съответствие и др.; гр. Плевен

www.kontrol-invest.com – гр. Пловдив

www.kostovandsons.hit.bg

www.lasto14.hit.bg -

www.leoart.eu - независим строителен надзор, гр. София

http://liraconsult.com строителен надзор, оценки за съответствие, консултантска дейност, гр. София

www.lupo-bg.eu – гр. София

www.makler96-bg.com строителен надзор, оценки за съответствие, експертни оценки и др.; гр. Русе

www.mmv.eu.com – гр. София

http://modul-n.com - независим строителен надзор и консултантски услуги, гр. София

www.mugapo.com – гр. София

http://multiplexbg.com строителен надзор, прединвестиционни проучвания, консултантска дейност и др.; гр. София

http://nadkons.com гр. София

http://nadzor-sinkoeng.com гр. София

www.nestarcorect.com строителен надзор, инвеститорски контрол, технически контрол, консултантска дейност; гр. Пловдив

http://normis.bg консултант и строителен надзор; гр. София

http://parvanovsie.com – гр. Ловеч

http://patconsult.net - консултантски услуги в областта на пътната инфраструктура

http://pem-consult.com – консултант инвестиционно проектиране и строителство

http://perfect10ltd.com - строителен надзор, гр. Стара Загора

www.petkovaconsult.comстроителен надзор и узаконяване; гр. София

http://pie.bg строителен надзор, оценяване на съответствието на инв. проекти, консултантски услуги, гр. София

www.plovdivinvest-bg.com – строителен надзор, консултантски услуги, инвеститорски контрол и др.; гр. Пловдив

http://ppbg.eu – строителен надзор, инвеститорски контрол, предпроектни проучвания и др.; гр. София

www.proekt-7-bg.com - гр. Бургас

www.rafailov-consult.com – строителен надзор, мениджмънт и инвеститорски контрол

www.realconsult-bg.eu експертна и консултантска дейност, строителен надзор и др.; гр. София

www.roadconsult2004.com - консултантски услуги, проектиране и др., гр. Шумен

www.rubiconbg.com – строителен надзор, гр. Варна

www.rumix.bg - строителен надзор, гр. София

www.rutex.biz

http://sidirama.com

www.snik.bg строителни консултации, гр. Шумен

http://sofinvest.org – общинска фирма, гр. София

www.ss-consult.com – строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти, технически паспорти; гр. Варна

www.strconsult99.com независим строителен надзор в проектирането и строителството, гр. София

http://stroitelen-nadzor.net - строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти и идр., гр. Враца

www.stroitelen-standart.com - гр. София

http://stroycontrol.com - строителен надзор, оценка на инвестиционни проекти, прединвестиционни проучвания; гр. София

http://stroycontrol.tripod.com – строителни консултации и надзор, гр. Пловдив

www.telekontrol.com гр. София

http://tsk.zavas.net - строителен надзор в проектирането и строителството, гр. Пловдив

www.tuev-nord.bg/web/Nadzor.htm - строителен надзор, инвеститорски контрол и др., гр. София, гр. Пловдив

www.t7consult.com строителен надзор, инвеститорски контрол, консултантска дейност и др.; гр. Пловдив

http://vedipema.informator.bg - строителен надзор, гр. София

www.viniltd.com - строителен надзор, гр. Пловдив

http://vmlconsult.com

www.vs-bg.eu - строителен надзор в проектирането и строителството и координатор по безопасност и здраве; гр. София


ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


http://bgdom.ovo.bg

www.cci.bg

http://correctproject.com – инвеститорски контрол, управление на проекти; гр. София

www.cmgbg.com

http://dinanaconsult.com

www.eqe.bg – управление на проекти, инженерни анализи и проектиране; гр. София

www.gbbconsultants.com - консултантска услуги в сферата на устойчивото строителство

www.gama.bg - изготвяне и управление на инвестиционни и инфраструктурни проекти, проектантски услуги

www.geomar-property.com

www.kk-engineering.eu – управление на инвестиционни проекти

www.marvelinvest.com – инвеститорски контрол, управление на проекти и др., гр. София

www.maxconsult.bg – управление на инвестиционни проекти

www.mgconsult.bg – управление на инвестиционни проекти, инвеститорски контрол

http://sconsultbg.com – строителен мениджмънт; гр. София

http://sidirama.com

www.skl-consult.com

www.termatis.com

www.vs-bg.eu - проектиране и управление на проектирането, управление и контрол на проекти, инвеститорски контрол; гр. София

*

Адреси на РДНСК

*


ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, СТРОИТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ


www.acdc-bg.com

www.alexfire.com - технически надзор на съоръжения с повишена опасност

www.assistlaboratory.com - строителна лаборатория, гр. София

www.bgkontrol.com - технически надзор на повдигателни съоръжения

http://bgiproject.com:85/wp/?page_id=66

www.bulgarkontrola.bg оценяване на съответствието

http://controlbg.com - безразрушителен контрол на заварени съединения, метални изделия, метални съоръжения, съдове под налягане и др.

www.ctec-sz.com/bg – център за изпитване и европейска сертификация, гр. Стара Загора

www.dedal-bg.net - оценяване на съответствието на строителни продукти; гр. Несебър, гр. Бургас, гр. София

www.elprom-ilep.com - изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция

http://energoteh-bg.com

http://eltestcertification.com

http://energoteh-bg.com - технически надзор на съоръжения с повишена опасност, гр. София

www.estimakm.com - нотифициран орган за оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства. Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност

http://eurotest-control.bg - изпитвателна лаборатория, оценяване на съответствието на строителни продукти; гр. София

http://exact.e-gov.bg - оценяване на съответствието на строителни продукти, гр. София

www.globalcontrolbg.com - орган за контрол от вида С; гр. Стара Загора

www.globaltest-bg.com изпитвателен център „Глобал Тест“ ООД – цялостни изпитвания на стъклени опаковки и изделия от стъкло; гр. София

http://hexagon-build.com термографски експертизи, енергийна ефективност, сканиране на електроинсталации, анализи на качеството на монофазна ел. енергия, диагностика на плоски битумни покриви и фасадни изолации, жилищна инспекция, трасиране на скрити инсталации и др.

www.iep-bg.com - лаборатория "Изпитване на електротехническа продукция"

http://koni.bg - орган за контрол от вида С; гр. Варна, гр. Казанлък

www.labbet.hit.bg - лабораторен контрол в строителството, гр. София

http://labisbg.com - сертификация на строителни продукти

www.labkonsult.free.bg ; http://labkonsultplus.com - изпитвателна лаборатория; гр. София

www.multitest.bg - безразрушителен контрол- радиографичен, ултразвуков, с проникващи течности, магнитен, визуален и определяне на химически състав на нови и в експлоатация: заварени метални съединения на съоръженията под налягане; заваръчните съединения на тръбопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; заваръчни съединения на газопроводи и съоръжения към тях, на метални преносни и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; неразглобяеми съединения на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; метални и стоманобетонни конструкции и елементи за тях, включително и елементи на топлоснабдителни и водоснабдителни системи, газови съоръжения и инсталации, повдигателни съоръжения, подемнотранспортни машини, съдове и съоръжения под налягане

www.nbstroy.com - сертификация на строителни продукти и системи, изпитване на строителни продукти; гр. София

www.niism.com - Научно-изследователски институт по строителни материали

www.njn-cert.com сертифициране на строителни продукти, изпитване на строителни продукти; гр. Хасково

www.nsli.org – независима строителна лаборатория, гр. София

www.otc-bg.com – оценяване на съответствието; гр. София

www.sgs.com - сертификационни и контролни услуги в областта на проектирането и строителството, мониторинг на пожаробезопасността на сгради и съоръжения, обследване и констатации

http://si-testing.com лаборатория за изпитване и калибриране „Мерки и теглилки“

www.smewind.com – метеорологични измервания за целите на вятърните енергийни проекти; гр. София, гр. Добрич

www.tehnad.com – технически надзор и сертификация; гр. Стара Загора, гр. Ямбол

www.technoexpertbg.com - технически надзор на съоръжения с повишена опасност

http://technotest.bg акредитирана изпитвателна лаборатория, гр. София

www.texnotest.com строителна изпитвателна лаборатория, гр. Враца

www.unitestndt.com - изпълнение на неразрушаващи изпитвания

www.velmar-certification.com oценяване на продукти за съответствие със съществените изисквания


НЕ ОТКРИХТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ? ВИЖТЕ И В КАТАЛОЗИТЕ С:


Web адреси на фирми - производители на строителни материали, изделия, оборудване; строителни магазини

Web адреси на фирми производители, търговци на електрически материали, изделия, оборудване. Енергийни и електроразпределителни дружества

Web адреси на фирми производители, търговци на В и К материали, изделия, оборудване. В и К оператори в страната. Басейни, уелнес, спа

Web адреси на фирми производители, търговци на ОВК материали, изделия, оборудване. Камини

Web адреси на фирми производители, търговци на дограма, стъкла, щори, парапети, паркет, меки подови настилки, спортни настилки, профили, первази и лайстни

Web адреси на фирми производители, търговци на мебели, мебелен обков, спално бельо, дамаски, пердета, възглавници, декорации, килими, опънати тавани, уреди за вграждане и др.

Web адреси на фирми за проектиране и изпълнение на озеленяване

Web адреси на строителни фирми, изграждащи обекти на територията на България

Web адреси на фирми производители, доставчици, търговци на сглобяеми и нискоенергийни къщи. ВЕИ

Web адреси на фирми извършващи геодезически услуги, производители на инструменти

Web адреси на български проектантски фирми

Web адреси на образователни институции, строителни учебни заведения, софтуер за строителни специалисти, курсове за обучение, е-литература и други ресурси

Web адреси на основни държавни институции, съдебни инстанции, общини, области, посолства

Web адреси на институции и организации свързани с архитектурно-строителната дейност

Web адреси - изложения, конкурси, и други полезни и интересни линкове

Web адреси на агенции за недвижими имоти

Web адреси на служби по трудова медицина, на фирми производители и търговци на ЛПС и работно облекло, противопожарно оборудване

Web адреси на производители и търговци на строителна механизация, пътно-строителна техника, лека строителна механизация, ръчни инструменти, автотранспортна техника, автомобили, части за автомобили

Web адреси - банки, финансови организации, икономически ресурси, правни ресурси

Web адреси на чуждестранни проектантски фирми


СТРОИТЕЛЕН СПРАВОЧНИК THE PLAN