СТРОИТЕЛЕН СПРАВОЧНИК THE PLAN”

СЕ ПРЕМЕСТИ НА АДРЕС:


www.theplan.bl.eeЩе бъдете прехвърлени към сайта след 1 секунда!
На страниците на справочника ще откриете справочни материали – лекции, таблици, формули, закони и наредби необходими в ежедневната работа на строителните специалисти.

08.03.2010 – 13.01.2011г.

13.01.2011г. - 01.04.2014г.